Test: Finanční gramotnost

Připravili jsme pro vás test z oblasti finanční gramotnosti. Po zodpovězení otázek následuje vyhodnocení, v němž zjistíte úroveň svých znalostí. Otázky testu se týkají všech oblastí, které s penězi souvisejí: půjček, spoření, zadlužení, nákupů a reklamací, rodinného rozpočtu, atd. Chcete zjistit, jak na tom jste?

 

Kraj:
Máte problémy s dluhy?
Máte dlouhodobě problém najít stálé zaměstnání?
Jste evidovaný/evidovaná na Úřadu práce?
Prošel jste školením?

Zajištění závazku vzniká písemným prohlášením, v němž na sebe někdo bere závazek vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. S tímto prohlášením musí věřitel projevit souhlas. Které zajištění závazku popisuje výchozí text?

A)
B)
C)
D)

V pojistné smlouvě jsou uvedeny výluky z pojištění: hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách. Jaký význam má výluka ve smlouvě?

A)
B)
C)
D)

Který z následujících významů je ukryt ve zkratce RPSN?

A)
B)
C)
D)

Honza Mráz uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, kterým chtěl financovat nové vybavení domácnosti. Změnil ale plány a rád by od smlouvy odstoupil. Za jakých podmínek to může udělat?

A)
B)
C)
D)

V jakém případě smí banka poskytnout panu Novákovi spotřebitelský úvěr?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák pracuje jako řidič. Za 3 měsíce mu vznikne nárok na starobní důchod. Kde pan Novák zjistí přibližnou výši starobního důchodu?

A)
B)
C)
D)

Co může hrozit dlužníkovi v případě prodlení se splátkou úvěru?

A)
B)
C)
D)

Paní Malá se zúčastnila zájezdu do lázeňského města. Kromě prohlídky kolonády byla na programu prezentace zboží – rehabilitačního přístroje. Paní Malá si přístroj na místě zakoupila a hned si jej s sebou odvezla. Doma si uvědomila, že přístroj nepotřebuje. V jaké lhůtě může paní Malá od smlouvy odstoupit?

A)
B)
C)
D)

Má věřitel povinnost poskytnout před uzavřením smlouvy spotřebiteli informace o nabízeném spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících položek uvedených na výpisu z běžného účtu vede ke zvýšení počátečního stavu (počáteční jistiny)?

A)
B)
C)
D)

Které z následujících jednání je trestným činem?

A)
B)
C)
D)

Jakým způsobem nejrychleji dosáhnout zablokování platební karty?

A)
B)
C)
D)

Paní Mrkosová má doma ušetřeno 100 000 Kč. Tuto částku bude potřebovat na zaplacení rekonstrukce koupelny. Neví ale, kdy bude muset zaplatit – může to být hned příští měsíc, ale také až za tři měsíce, proto musí mít peníze kdykoli k dispozici. Do té doby by však ráda tuto částku uložila do banky, aby získala alespoň nějaký úrok. Který z níže uvedených produktů je pro paní Mrkosovou nejvhodnější?

A)
B)
C)
D)

Pan Rada ručil za závazky svého syna při splácení úvěru poskytnutého bankou na pořízení vybavení nového bytu. V době, kdy syn přišel o práci, uhradil za svého syna závazek ve výši 300 000 Kč. Který z následujících nároků může pan Rada uplatnit vůči svému synovi?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák pracuje jako řidič. Za 3 měsíce mu vznikne nárok na starobní důchod. Kde pan Novák zjistí přibližnou výši starobního důchodu?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících vlastností není společná pro debetní a kreditní karty?

A)
B)
C)
D)

Co vzniká uzavřením manželství?

A)
B)
C)
D)

Šárce zbyly peníze, které si vydělala při sběru jahod v Itálii. Rozhodla se vydělané peníze vyměnit za české koruny ve směnárně banky. Po uskutečněné výměně peněz však zjistila, že získala mnohem méně, než si spočítala z kurzovního lístku. Který z následujících vlivů při výměně peněz mohla Šárka podcenit?

A)
B)
C)
D)

Banka po dohodě s panem Novákem stanovila počet splátek dluhu na 36, měsíční výši splátky 3 450 Kč, termín platby k 10. dni v měsíci. Podmínky plnění jsou uvedeny v podepsané smlouvě. Na úvěrovém účtu pana Nováka byly zaznamenány za poslední 3 měsíce tyto přijaté platby: 10. 7. 3450 Kč, 12. 8. 3500 Kč, 15. 9. 3000 Kč. Který měsíc platil pan Novák řádně a včas podle sjednané smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopný. Kde požádá o nemocenské?

A)
B)
C)
D)

V rozpočtu Vokáčů se minulý měsíc objevily následující položky. S jakým výsledkem rozpočtu Vokáčovi hospodařili?

Mzda z brigády 5 000 Kč
Příjem z prodeje vozu 45 000 Kč
Nájemné a služby 10 000 Kč
Stravování 7 000 Kč

A)
B)
C)
D)

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.