Test: Finanční gramotnost

Připravili jsme pro vás test z oblasti finanční gramotnosti. Po zodpovězení otázek následuje vyhodnocení, v němž zjistíte úroveň svých znalostí. Otázky testu se týkají všech oblastí, které s penězi souvisejí: půjček, spoření, zadlužení, nákupů a reklamací, rodinného rozpočtu, atd. Chcete zjistit, jak na tom jste?

 

Kraj:
Máte problémy s dluhy?
Máte dlouhodobě problém najít stálé zaměstnání?
Jste evidovaný/evidovaná na Úřadu práce?
Prošel jste školením?

Paní Nováková podepsala 31. 5. pracovní smlouvu s datem nástupu 1. 6. na pozici asistentka prodeje. Zkušební doba jí byla stanovena na 3 měsíce. 5. 6. podepsala pracovní řád upravující práva a povinnosti zaměstnanců ve firmě. Kdy vzniká pracovní poměr paní Novákové?

A)
B)
C)
D)

Zajištění závazku vzniká písemným prohlášením, v němž na sebe někdo bere závazek vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. S tímto prohlášením musí věřitel projevit souhlas. Které zajištění závazku popisuje výchozí text?

A)
B)
C)
D)

Kdy je dlužník v úpadku?

A)
B)
C)
D)

Jakým způsobem nejrychleji dosáhnout zablokování platební karty?

A)
B)
C)
D)

V rozpočtu Vokáčů se minulý měsíc objevily následující položky. S jakým výsledkem rozpočtu Vokáčovi hospodařili?

Mzda z brigády 5 000 Kč
Příjem z prodeje vozu 45 000 Kč
Nájemné a služby 10 000 Kč
Stravování 7 000 Kč

A)
B)
C)
D)

Jan si koupil hovězí maso. Řezník mu vystavil účtenku, na které uvedl následující údaje: smluvní cena (základ DPH): 200 Kč, sazba DPH 15%, daň z přidané hodnoty 30 Kč. Kterou z následujících částek Jan za maso zaplatil?

A)
B)
C)
D)

Zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopný. Kde požádá o nemocenské?

A)
B)
C)
D)

V jakém případě smí banka poskytnout panu Novákovi spotřebitelský úvěr?

A)
B)
C)
D)

Má věřitel povinnost poskytnout před uzavřením smlouvy spotřebiteli informace o nabízeném spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák má na svém běžném účtu v listopadu počáteční zůstatek 5000 Kč. 3. 11. má uhradit splátku úvěru ve výši 4000 Kč. 6. 11. očekává úhradu platu ve výši 25 000 Kč a na 10. 11. nastaven trvalý příkaz k úhradě ve výši 1 000 Kč. Plánuje větší nákup potravin a drobných potřeb do domácnosti ve výši minimálně 3000 Kč. Kdy může pan Novák realizovat plánovaný nákup tak, aby na něj měl dostatek vlastních prostředků?

A)
B)
C)
D)

Co má spotřebitel obdržet při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

Co může hrozit dlužníkovi v případě prodlení se splátkou úvěru?

A)
B)
C)
D)

Co vzniká uzavřením manželství?

A)
B)
C)
D)

Co má udělat dlužník, pokud ví, že se může dostat do prodlení se splácením dluhu?

A)
B)
C)
D)

V pojistné smlouvě jsou uvedeny výluky z pojištění: hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách. Jaký význam má výluka ve smlouvě?

A)
B)
C)
D)

Banka po dohodě s panem Novákem stanovila počet splátek dluhu na 36, měsíční výši splátky 3 450 Kč, termín platby k 10. dni v měsíci. Podmínky plnění jsou uvedeny v podepsané smlouvě. Na úvěrovém účtu pana Nováka byly zaznamenány za poslední 3 měsíce tyto přijaté platby: 10. 7. 3450 Kč, 12. 8. 3500 Kč, 15. 9. 3000 Kč. Který měsíc platil pan Novák řádně a včas podle sjednané smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Který majetek patří do společného jmění?

A)
B)
C)
D)

Honza Mráz uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, kterým chtěl financovat nové vybavení domácnosti. Změnil ale plány a rád by od smlouvy odstoupil. Za jakých podmínek to může udělat?

A)
B)
C)
D)

Pan Rada ručil za závazky svého syna při splácení úvěru poskytnutého bankou na pořízení vybavení nového bytu. V době, kdy syn přišel o práci, uhradil za svého syna závazek ve výši 300 000 Kč. Který z následujících nároků může pan Rada uplatnit vůči svému synovi?

A)
B)
C)
D)

Paní Malá se zúčastnila zájezdu do lázeňského města. Kromě prohlídky kolonády byla na programu prezentace zboží – rehabilitačního přístroje. Paní Malá si přístroj na místě zakoupila a hned si jej s sebou odvezla. Doma si uvědomila, že přístroj nepotřebuje. V jaké lhůtě může paní Malá od smlouvy odstoupit?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících vlastností není společná pro debetní a kreditní karty?

A)
B)
C)
D)

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.