Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Tyto webové stránky jsou součástí projektu "Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí", registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00016, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt na podporu vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dalších měkkých dovednostech realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.


Doba realizace projektu: červenec 2012 – říjen 2015

Smyslem projektu je zvýšit šance klientů Úřadu práce České republiky na získání a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich socioekonomických kompetencí (SEKO), tedy finanční gramotnosti a dalších dovedností. Pokud se člověk dostane do tzv. dluhové pasti, tedy situace, kdy splácení jednoho či více úvěrů řeší za pomoci úvěru dalšího, nebo je na něj uvalena exekuce, stává se pro něj nastalá situace neúnosná. Jedním z cílů projektu je motivace ke snížení zadluženosti uchazečů o zaměstnání, případně zamezení dalšího navyšování jejich dluhů, což je jedním z prvních kroků k jejich návratu na trh práce.

V rámci projektu se plánuje proškolit v socioekonomických kompetencích 25 000 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou exekucí či dluhovou pastí ohroženi, nebo se již v takto tíživé situaci sami nacházejí, a pomoci jim tak vrátit se zpět na trh práce. Zároveň bude v průběhu realizace projektu umožněno vybraným uchazečům o zaměstnání získat rekvalifikaci se zaměřením na finanční gramotnost. Tito vyškolení lektoři z řad uchazečů o zaměstnání budou za pomoci dodavatele v pozici mentora školit po určenou dobu cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání ohrožených dluhovou pastí a exekucí.

Cíle projektu:

• zlepšení šancí na získání a udržení si zaměstnání
• získání motivace k obnovení pracovních návyků a poskytování odborné praxe uchazečům
• zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností uchazečů o zaměstnání
• získání lektorských dovedností
• zvýšení znalostí ve finanční gramotnosti v následujících oblastech: peníze a peněžní transakce, finanční trhy, hospodaření s finančními prostředky a plánování, práva spotřebitele, zdroje informací a média)
snazší orientaci v osobních financích a finančních produktech

Pro koho je tedy projekt určený?

Projekt se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce déle než pět měsíců. Dílčí potřeba takto ohrožených uchazečů souvisí s jejich vzděláním v oblasti finanční gramotnosti a dalších sociálních kompetencí, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti pro trh práce.

V projektu zároveň vzniká Standard finanční gramotnosti za spolupráce odborníků z pracovní skupiny finančního vzdělávání při Ministerstvu financí ČR.

Partnerem projektu je Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Co můžete čekat od tohoto webu?

Informace na těchto stránkách jsou ověřené špičkovými odborníky na finance a právo. Naší snahou je postihnout co nejvíce témat, případů a námětů. Při vytváření článků vycházíme také z podnětů, které nám posílají naši čtenáři. Aby byly co nejvíc ku prospěchu, tato témata zobecňujeme a upravujeme. Proto nelze informace považovat za konkrétní rady, tudíž se na ně nevztahuje ustanovení §2950 zákona č. 89/2012 Sb.

Naši odborníci se snažili vystihnout nejčastější situace, které mohou nastat. Není ale v jejich silách a ani v možnostech webu, aby přesně popsali všechny situace a témata.

Považujte proto obsah našich stránek za vodítko, základní informaci a za přehled toho nejdůležitějšího. V případě, že potřebujete přesnou a konkrétní radu, obraťte se na odborníky po celé republice.

Kontakty na dluhové poradny.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.