Chybí vám praxe? Jděte na stáž

Snaha čerstvých absolventů škol uplatnit se na trhu práce často končí zasláním životopisu. Z něj personalisté zjistí, že nemají praxi, a tak je odmítnou.

Nedostatečná praxe je nejčastějším důvodem, proč se absolventi škol těžko uplatňují. Dostávají se tak do začarovaného kruhu: nemají praxi, protože je nikde nechtějí, ale slyší: získejte praxi.

Řešení přináší projekt Stáže ve firmách. V jeho rámci se mohou uplatnit absolventi bez praxe, nezaměstnaní, osoby vracející se na pracovní trh, například rodiče po rodičovské dovolené, anebo nezaměstnaní, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání (FDV), je jednou z možností, jak během doby bez zaměstnání neupadnout do letargie a ukázat snahu najít uplatnění.

„Lidé se mohou přihlásit na stáž v trvání několika týdnů až měsíců, kdy si pod vedením zkušeného mentora vyzkouší své teoretické znalosti v praxi. Nabídka oborů je pestrá od zemědělství a chemie až po stavebnictví nebo dopravu a logistiku,“ vysvětluje princip projektu jeho hlavní manažerka Kateřina Šímová a dodává, že téměř 40 % uchazečům bylo po skončení stáže nabídnuto poskytovatelem stálé zaměstnání nebo externí spolupráce. A i těm zbývajícím pomohla stáž zvýšit sebevědomí a zlepšit tak svou pozici na trhu práce.

„Delší dobu jsem byl bez zaměstnání. O tomto projektu jsem se dozvěděl od kolegy z rekvalifikačního kurzu v oblasti informačních technologií. Bral jsem to pragmaticky, že je lepší tři měsíce chodit na jedno místo a získat praxi, než pouze chodit po konkurzech,“ říká o stáži jeden z absolventů Čestmír Kalus z Ostravska.

Jednoduchost a úspěšnost projektu dokládá také fakt, že od začátku projektu již bylo zahájeno téměř 5600 stáží u 2700 poskytovatelů, přičemž téměř 4400 stáží již bylo ukončeno.

Fond dalšího vzdělávání
FDV připravuje pokračování projektu. Zájemci veškeré důležité informace najdou na www.stazevefirmach.cz nebo na bezplatné infolince 800 77 99 77.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.