Prohlášení o přístupnosti

Stránky projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí, realizovaného Fondem dalšího vzdělávání, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti.

Web splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 2.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Koncepce internetových stránek vycházela především z těchto předpokladů:

V roce 2004 tehdejší Ministerstvo informatiky ČR připravilo novelu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, kde mimo jiné bylo uvedeno: §5 odst. 2 písmeno g:

„….Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňující dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit osoby se zdravotním postižením.“

Tuto základní myšlenku respektuje i koncepce těchto internetových stránek.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.